Otomobil cam filmlerine kesilen cezalar ve hukuki boyutu

Otomobil cam filmlerine kesilen cezalar ve hukuki boyutu

Günümüzde çoğu araçta bulunan otomobil cam filmleri nedeniyle verilen idari para cezaları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 30/1-b maddesine dayandırılmaktadır. İlgili Madde metninde;

b) Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 3 600 000 lira para cezası,...
 
İlgili maddenin son fıkrası ise;
 
...(b) bendindeki şartlara uymayan ve uyumsuzluğu trafik emniyetini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olan araçların şartlara uygun duruma getirilmesi ihtar olunur. İhtarda verilen süre için teknik şartlara uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde araç trafik zabıtasınca trafikten men edilir.
 
şeklinde düzenlenmiştir.
 
2012 yılı itibariyle aracında cam filmi bulunan araç sahiplerine 154 TL idari para cezası kesilmekte, 1 hafta içinde aykırılığın giderilmesi ihtar edilmektedir. Aksi taktirde araç bir sonraki denetimde trafikten men edileceği hatırlatılmaktadır.
 
Madde metninden kolaylıkla anlaşılacağı üzere, kanun koyucu, görüşü engelleyecek aksesuarları yasaklarken, buradaki amaç, sürücünün görüşünü engelleyecek aksesuarların trafiği tehlikeye atacağının düşünülmesidir. 
 
Maalesef yasa uygulayıcılar söz konusu kanun maddesinde geçen ‘GÖRÜŞ’ kavramını, dışarıdan sürücüyü görmeyi engelleyecek aksesuarlar olarak algılamakta ve yorumlamaktadır. Biraz önce de değindiğim gibi burada önemli olan husus sürücünün görüşünü engelleyen aksesuarlar olup olmadığıdır. Kanun uygulayıcının yorum tarzı maddenin gerek metnine gerek ruhuna aykırıdır.
 
TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ VE PROSEDÜRÜ
 
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27. Maddesine göre; ilgili idari para cezasının tebliğ veya tefhiminden itibaren 15 gün içinde ilgili Sulh Ceza Mahkemelerine itirazda bulunulabilmektedir. Bu 15 günlük süre içinde bulunulan itiraz, İdari para cezasının kesinleşmesini engellemektedir.
 
Başvuru dilekçesine ehliyet ve ruhsat fotokopisi, kimlik fotokopisi, idari para cezasına ilişkin tutanak ve aracınızda bulunan cam filmlerinin sürücünün görüşünü engellemediğini ve bu nedenle trafiği tehlikeye atmadığını kanıtlayan birkaç fotoğraf eklenmelidir.
 
Sonuç olarak otomobilde bulunan cam filmleri nedeniyle kesilen idari para cezaları kanun uygulayıcıların kanunu yanlış yorumlamaları nedeniyle hukuka aykırıdır. Bu cezalara karşı itiraz kanun yolu açıktır.
 
Av. İlker BELLEK
 
 
 
 
 
© 2015 Bellek Hukuk