İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku, çalışanlar ve işverenler arasındaki iş akdine dayalı uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır.

Hukuk büromuz, iş kazası ve meslek hastalığı, kıdem ve ihbar tazminatı, işçi alacakları, ödenmemiş prim borçları nedeniyle hizmet tespiti, kıdem ve ihbar tazminatları, maddi ve manevi tazminat alacakları, işe iade gibi bir çok iş hukuku alanında müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

© 2015 Bellek Hukuk